AKTUALNOŚCI

Wielowarstwowe ręczniki papierowe o zwiększonej chłonności i właściwościach nawilżających innowacyjnym produktem firmy Animax

Przedmiotem projektu „Wielowarstwowe ręczniki papierowe o zwiększonej chłonności i właściwościach nawilżających innowacyjnym produktem firmy Animax” jest wdrożenie innowacji procesowej oraz innowacji produktowej w postaci wielowarstwowych ręczników papierowych typu ZZ o zwiększonej chłonności i właściwościach nawilżających (Dry&Care)

Główne cele projektu:

-zwiększanie konkurencyjności firmy zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym poprzez wdrażanie innowacji procesowej oraz innowacji produktowej;
-wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów – wielowarstwowych ręczników papierowych typu ZZ o zwiększonej chłonności i właściwościach nawilżających (Dry&Care);
-wzrost przychodów.

Działania przewidziane w projekcie:

– zakup środków trwałych: Zakup linii do produkcji ręczników papierowych typu ZZ z systemem klejącym warstwy.

Wartości projektu: 4 000 000,00 zł netto
Wielkości dofinansowania: 1 800 000,00 zł

Projekt „Wielowarstwowe ręczniki papierowe o zwiększonej chłonności i właściwościach
nawilżających innowacyjnym produktem firmy Animax” jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ue

Projekty