AKTUALNOŚCI

Wyniki postępowania

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na Linię do produkcji ręczników papierowych typu ZZ z systemem klejącym warstwy w ramach projektu „Wielowarstwowe ręczniki papierowe o zwiększonej chłonności i właściwościach nawilżających innowacyjnym produktem firmy Animax” do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma Petr Pultar NIKI, która otrzymała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Aktualności